TAIT हाल तिकीट बाबत ...अभियोग्यता चाचणी बुधवारपासून, प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले!। Maha TAIT 2023 Admit Card Download


 • अभियोग्यता आणि बुध्दिमापन चाचणीला बुधवार पासून सुरुवात होणार आहे. त्यासाठीचे हॉल तिकीट सोमवारी सकाळपासूनच विद्यार्थ्यांना डाऊनलोड करता येणार आहे. परीक्षेसाठी तब्बल २ लाख ३९ हजार ७२६ उमेदवारांची नोंदणी झाली असल्याची माहिती राज्य परीक्षा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टलद्वारेच शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय २०१७ मध्ये घेण्यात आला, त्यामुळे आता नव्याने होणाऱ्या शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. परीक्षेतील गुणांच्या आधारे पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे.
 • अर्थात टीईटी आणि अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट घालण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये पहिली अभियोग्यता परीक्षा झाली होती. या परीक्षेसाठी १ लाख ९१ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यातील १ लाख ७२ हजार उमेदवारांनी प्रत्यक्ष परीक्षेला उपस्थिती लावली होती. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी परीक्षाच झाली नव्हती. शिक्षक भरतीकडे आस लावून बसलेल्या उमेदवारांनी परीक्षा घेण्याबाबतची मागणी शालेय शिक्षण विभागाकडे अनेकदा केली होती. अखेर त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. परीक्षेचे ऑनलाइन प्रवेशपत्र २० फेब्रुवारीपासून उपलब्ध होणार आहे. ही परीक्षा २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्च या कालावधीत होणार आहे. परीक्षेसाठी दररोज दोन बॅचेस करण्यात येणार आहेत.

 • Maha TAIT परीक्षेसंदर्भातील महत्वाच्या सूचना 
 • 1.सदर परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेतली जाईल. ऑनलाईन परीक्षेच्या स्थळात (Site) प्रवेश करण्यासाठी आपणास दिलेला यूजर आई डी / पासवर्ड नमूद करावा लागेल.


 •  संगणकाच्या पडद्यावर दिसणारे तुमचे नांव आणि इतर तपशील बरोबर आहे याची पडताळणी करावी. आपणास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला यूजर आई डी / पासवर्ड बाबत गुप्तता पाळणे आवश्यक आहे. • 2.कृपया आपल्या सोबत नवीनतम फोटो चिकटवलेले हे प्रवेशपत्र आणि सद्य स्थितीत वैध असे मूळ स्वरूपातील ओळखपत्र आणावे. प्रवेशपत्रावर असणारे नाव (ऑनलाईन नोंदणीच्यावेळी जे उमेदवाराने दिलेले असेल) व ओळखपत्रावरील नमूद असलेल्या नावाशी तंतोतंत जुळावयास हवे. विवाहानंतर ज्या महिला उमेदवारांचे पहिले/मधले/अंतिम नाव बदलले आहे त्यांनी हयाची खास दखल घ्यावी. जर प्रवेश पत्रावरील फोटो/नाव आणि ओळखपत्रावरील फोटोत/नावात कोणताही फरक असेल तर अशा उमेदवारास परीक्षेस बसू दिले जाणार नाही. ज्या उमेदवारांनी आपल्या नावात बदल केला असेल, अशा उमेदवारांनी राजपत्रित अधिसूचना/विवाह प्रमाणपत्र/शपथपत्र उपस्थित केले तरच त्यांना परीक्षेस बसण्यास अनुमती देण्यात येईल.


 • 3.बायोमेट्रिक डाटा (अंगठय़ाचा ठसा) आणि फोटो परीक्षेच्या ठिकाणी घेतला जाईल. बायोमेट्रिक डाटा च्या सत्यता पडताळणीचा अंतिम निर्णय (जुळतो अथवा जुळत नाही) MSCE चा असेल व उमेदवारांना बंधनकारक असेल. बायोमैट्रिक डाटा परीक्षा दरम्यान कधीही घेण्यास/सत्यता पडताळणीस विरोध केल्यास उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केली जाईल. या संदर्भात खालील मुद्दे लक्षात घ्या :
 • (क)जर बोटांवर कसलाही थर असेल (शाई/मेहंदी/रंग इत्यादी) तर धुवून टाका आणि परिक्षेच्या दिवसाआधी तो थर संपूर्णपणे गेला आहे याची खात्री करून घ्या.


 • (ख)जर बोटांना मळ किंवा धूळ लागली असेल तर बोटांचे ठसे (Finger prints) घेण्याआधी धुवून घ्या आणि हातांची बोटं सुकली आहेत याची खात्री करून घ्या.


 • (ग)दोन्ही हातांची बोट सुकलेली आहेत याची खात्री करा आणि जर बोट ओलसर असतील तर प्रत्येक बोट पूसा.
 • (घ)ठसा घेतल्या जाणा-या अंगठय़ाला जर जखम/मार लागला असेल तर त्वरित परिक्षा केंद्रावर संबंधित अधिका-यास कळवा.


 • (या मुद्यांचे पालन करण्यास उमेदवार असमर्थ ठरल्यास परिक्षेस बसु दिले जाणार नाही.)


 • 4.परीक्षेच्या स्वरुपाबद्दल माहिती/सूचना देणारी पुस्तिका (Information Handout) MSCE च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सदर माहिती पुस्तिका संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करुन त्याचे अध्ययन करावे.5.पर्यवेक्षकाच्या उपस्थितीत उमेदवारांनी प्रवेशपत्रावर विहित ठिकाणी त्यांच्या डाव्या हाताच्या अंगठयाचा ठसा स्पष्टपणे उमटवावा व स्वाक्षरी करावी.
 • 6.उमेदवाराने सोबत बॉल पॉइंट पेन आणावयाचे आहे. उमेदवार आपल्यासोबत स्वतःचे स्टँप पॅड आणू शकतात. कच्चे काम करण्यासाठी कागद पुरवला जाईल. परीक्षा संपल्यावर कच्चे काम केलेले कागद प्रवेश पत्रासह पर्यवेक्षकाकडे जमा करावे लागतील.
 • 7.तुम्हाला वर नमूद केलेल्या ऑनलाईन परिक्षेस बसण्यासाठी तुमचे वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. ची सत्यता न तपासता अनुमति देण्यात आली आहे. परीक्षेला बसण्यापूर्वी MSCE ची सर्व पात्रता व निकष पूर्ण करतो हे पडताळून बघण्याची जबाबदारी सर्वस्वी उमेदवाराची राहील.
 • 8.बरोबर आणि चुकीच्या उत्तरांमधील सारखेपणाचे आकृतीबंध उघडकीस आणण्यासाठी तुमच्या प्रतिसादांचे (उत्तरांचे) अन्य उमेदवारांच्या प्रतिसादांबरोबर विश्लेषण केले जाईल. ह्या संदर्भात वापरलेल्या विश्लेषणात्मक पध्दतीमध्ये जर का असे अनुमान निघाले/आढळून आले की, प्रतिसादांचे आदान प्रदान झालेले आहे अणि मिळवलेले गुण हे यथार्थ/स्विकारण्यायोग्य नाहीत, तर तुमची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल.
 • 9.हया प्रवेशपत्रावर छापलेल्या वेळेच्या 15 मिनिटे अगोदर उमेदवारास परीक्षास्थानी यावयास हवे. उशीरा येणाऱ्या उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेस बसू दिले जाणार नाही.
 • 10.पुस्तके, वह्या, परिगणक यंत्र (Calculator), पेजर, मोबाईल फोन इत्यादी प्रकारची साधने/साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वतःजवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्त मनाई आहे. सदर नमूद केलेली अनधिकृत साधन/साहित्य परीक्षेच्यावेळी संबंधित परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावरच ठेवावे लागेल. अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील, याची नोंद घ्यावी.
 • 11.परीक्षेचा दिनांक / सत्र / परीक्षा स्थान यामधील कोणत्याही बदलाच्या विनंतीची दखल घेतली जाणार नाही.
 • 12.सदर प्रवेशपत्र म्हणजे MSCE द्वारे प्रवेशाची हमी नव्हे, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.
 • 13.उमेदवाराच्या निवडी संदर्भात उमेदवाराकडून किंवा उमेदवाराच्या वतीने होणारा कोणताही प्रचार किंवा राजकीय दबाव अशामुळे उमेदवारास अपात्र समजले जाईल.
 • 14.कृपया नोंद घ्यावी की कोणताही उमेदवार परीक्षेसाठी एकाच वेळी उपस्थित राहू शकतो/ते. एकापेक्षा जास्त अर्ज केल्यास उमेदवारांना प्रवेशपत्रामध्ये नमूद केलेल्या दिवशी व वेळी एकदाच परीक्षेस उपस्थित राहण्याचा सल्ला दिला जातो. उर्वरीत सर्व प्रवेशपत्रे उमेदवारांना परत करावी लागतील.
 • 15.परीक्षेच्या व्यवस्थेमध्ये ऐनवेळीस काही व्यत्यय येण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. अशा प्रसंगी असा व्यत्यय सुधारण्याचा पूर्णतः प्रयत्न केला जाईल, ज्यामध्ये उमेदवारांना एका जागेहून दुसऱ्या जागेस हलविणे किंवा परीक्षेस विलंब होणे गृहित आहे. पुन्हा परीक्षा घेणे याबाबतचा निर्णय हा परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा/मंडळाचा अंतिम राहील. उमेदवार पुन्हा परीक्षेसाठी कोणताही दावा करणार नाही. या विलंबीत झालेल्या प्रक्रियेस उमेदवार एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलण्यास तयार नसेल किंवा परीक्षा प्रक्रियेत भाग घेण्यास तयार नसेल अशा उमेदवारांना प्रक्रियेमधुन संपूर्णपणे वगळण्यात येईल.
 • 16.परीक्षेची सामग्री तथा त्याबद्दलची कोणतीही अन्य माहिती, संपूर्ण किंवा भागामध्ये उघड करणे, प्रकाशित करणे, पुन्हा निर्माण करणे, ट्रांसमिट करणे, जमा करणे किंवा प्रसारण आणि जमा करणारे किंवा परिक्षा केंद्रामध्ये दिला जाणारा कागद घेऊन जाणारे, किंवा परीक्षेच्या सामग्रीचा बेकायदेशीर बाळगण्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
 • 17.अपंग व्यक्तिंनी (PwBD) त्यांच्या व्यवस्थेविषयीच्या माहितीसाठी परिक्षेच्या 30 मिनिटे आधी चाचणी केंद्र प्रशासकांशी संपर्क साधावा.
 • 18.पुढील पानावर दिलेल्या सामाजिक अंतर परीक्षा संबधीच्या सूचना वाचा.

 • विभाग महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE), पुणे
 • परीक्षा शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) हॉल तिकीट, प्रवेशपत्रे
 • प्राथमिक शिक्षक पदाचे नाव
 • माध्यमिक शिक्षक
 • रिक्त पदे 30000 अंदाजे.
 • महा TAIT परीक्षेच्या तारखा 22 फेब्रुवारी 2023 ते 3 मार्च 2023
 • श्रेणी प्रवेशपत्र / हॉल तिकीट
 • महा टैट हॉल तिकीट 2023 प्रकाशन तारीख 19 फेब्रुवारी 2023
 • अधिकृत वेबसाइट www.mscepune.in
 • महा TAIT 2023 हॉल तिकीट डाउनलोड लिंक
 • उमेदवारांना प्रथम www.mscepune.in या वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल
 • वेबसाइटचे होम पेज तुमच्या स्क्रीनवर दिसल्यानंतर अॅडमिट कार्ड 2023 लिंक शोधा.
 • त्यानंतर, लिंकमध्ये तुमचा नोंदणी आयडी आणि डीओबी/पासवर्ड टाका.
 • दिलेला कॅप्चा पेजवर टाका.
 • परीक्षेचे प्रवेशपत्र तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. तुमच्या प्रवेशपत्रावर नमूद केलेले सर्व तपशील तपासा.
 • तुमचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करा आणि पुढील संदर्भासाठी त्याची प्रिंटआउट घ्या.

 • महा TAIT 2023 परीक्षेचा नमुना
 • TAIT परीक्षेत CBT मध्ये एकूण 200 MCQ असतील, उमेदवारांना खालील तक्त्यावर जाण्यासाठी आणि महा TAIT 2023 परीक्षेच्या पॅटर्नबद्दल अधिक तपशील मिळविण्यासाठी 120 मिनिटांचा परीक्षेचा कालावधी मिळेल.
 • S. No. विषयांचे MCQ गुण
 • 1. इंग्रजी भाषा 15 15
 • 2. मराठी भाषा 15 15
 • 3. सामान्य ज्ञान 30 30
 • 4. बाल मानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्र 30 30
 • 5. परिमाणात्मक योग्यता 30 30
 • 6. तर्क क्षमता 80 80
 • एकूण 150 गुण  • ऑनलाइन परीक्षा दिनांक : २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्च दरम्यान
  • हॉलतिकिट मिळणार :उपलब्ध झाले आहेत, लिंक खाली दिलेली आहे
  • २०२३ परीक्षेसाठी झालेली नोंदणी : २३९७२६


  • २०१७ मध्ये झालेली नोंदणी : १९७०००

No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...