निष्ठा 3.0 मोड्यूल 09 पायाभूत संख्याज्ञान

 

निष्ठा 3.0  मोड्यूल 09 पायाभूत संख्याज्ञान

१)    पायाभूत वर्षामध्ये बालकाला संख्याज्ञानात निपुण बनवणे हे खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट नाही?

--- ड) हे त्यांना जलद आकडेमोड करण्यास मदत करते.

२)    खालीलपैकी कोणता संख्याप्रकार आणि त्याची उपयुक्तता नाही?

--- ब) सौंदर्य दर्शक संख्या

३)    खालीलपैकी कोणते गणित अध्ययनाच्या मुल्यामाप्नाचे परिमाण नाही?

---ड) प्रक्रियात्मक ज्ञान

४)    खालीलपैकी कोणती परिस्थिती बेरीज आणि वाजबकीशी संबंधित शाब्दिक उदाहरणामध्ये येत नाही?

---ड)  वस्तूंचे वर्गीकरण

५)    अंक म्हणजे काय?

---- ब) संख्यासाठीची चिन्हे

६)    _ _ _संख्यांचा वापर वस्तूंच्या समूहाचा आकार सांगण्यासाठी केला जातो ?

---- क) समूह्दर्शक संख्या

७)    लहान मुलांना आकार आणि अवकाशीय संकल्पना समजल्या नाहीत असे कधी म्हटले जाते?

---- ड) जेंव्हा मूल समजून न घेता घन, ईश्तीकाचीती गोल इत्यादी आकारांची नावे सांगते.

८)     खालीलपैकी कोणता मूल्यांकनाचा योग्य मार्ग नाही?

----ड)  स्व – मूल्यांकनाचा वापर

९)    16 येण्यासाठी आपण 4 किती वेळा जोडले पाहिजे ?

---- अ) ४ वेळा

१०)                       मुलांमध्ये अवकाशीय समज विकसित करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत क्रिया सर्वात योग्य आहे ?

---- ब) सूर्यास्ताची वेळ लक्षात येणे

११)                       वस्तू जुळवण्याच्या किंवा जोडी लावण्याच्या कृती कोणत्या संख्यापूर्व कौशल्याच्या विकासास मदत करतील?

----क)  एकास एक संगती

१२)                       FLN सुनिश्चित करण्यासाठी मुलांचे मूल्यमापन केले पाहिजे ?

--- ड) अकारिक /अनुकूल पद्धतीद्वारे सातत्यपूर्ण

१३)                       वस्तूंचे वर्गीकरण करण्यासाठी अत्यावश्यक बाब कोणती आहे ?

--- ब) वस्तू त्याच्या वैशिष्ट्यानुसार ओळखणे

१४)                       गणितीय चिन्हे,प्रतीके,आकृत्या ,आलेख,यांच्याद्वारे व्यक्तींमध्ये माहितीची देवाणघेवाण ज्या प्रक्रीये द्वारे केली जाते तिला....

--- ब) गणिती संवाद

१५)                       खालीलपैकी कोणती जोडी एकमेकांना पूरक नाही ?

---- ड) वजाबाकी आणि गुणाकार

१६)                       खालीलपैकी कोणता गुणाकार शिकण्याचा सर्वात महत्वाचा पैलू आहे ?

--- क) किती वेळा हे शोधण्यासाठी गुणाकार समजणे.

१७)                       संख्या शिकण्यासाठी योग्य क्रम काय आहे?

--- ड) संख्याज्ञान विकसित करणे

१८)                       खालीलपैकी कोणते संख्यापूर्व कौशल्य नाही?

--- अ) अंक जाणून घेणे.

१९)                       खालीलपैकी कोणती बाब एकास एक संगतीत समाविष्ट नाही?

---- ड) गट करणे

२०)                       खालीलपैकी कोणता माहिती (डेटा) हाताळणीचा घटक नाही?

---- क) माहितीची निर्मिती

२१)                       मोजणी प्रक्रियेदरम्यान, मुल कोणती क्रिया करत नाही ?

--- ब) क्रमाने संख्यानामे लिहणे.

२२)                       सामान्यता: न मोजता चार किंवा पाच घटकापेक्षा जास्त नाही असा समूह ताबडतोब जाणण्याची क्षमता म्हणजे ...

--- ड) सबटायझेशन

२३)                       गुणाकार शिकण्याचा/समजून घेण्याचा योग्य क्रम काय असावा?

--- अ) बेरीज संदर्भात गुणाकाराचा वितरानात्मक नियम वापरणे.

२४)                       दिलेल्या नियमानुसार समूहातील वस्तूंचा क्रम लावणे यात खालीलपैकी कोणती बाब समाविष्ट नाही ?

--- ड) वर्गीकरण

२५)                       संख्या बोध अंतर्गत विकसित करण्यासाठी खालीलपैकी कोणते मुख्य कौशल्य नाही?

--- क) संख्या नामाचे पाठांतर

२६)                       सीमाकडे १२ गुलाब आहेत. शीफाकडे १५ गुलाब आहेत. कोणाकडे जास्त आणि किती जास्त आहेत? वरील शाब्दिक उदाहरणात वजाबाकीचे कोणते संदर्भ वापरले गेले आहेत?

---- अ) तुलना

२७)                       एकास एक संगती समजून घेण्यासाठी मुलांना .... चा अर्थ समजावून घेण्याची आवश्यकता नाही ?

--- ड)संख्या नामे

२८)                       पायाभूत टप्यावर आकार शिकवण्यासाठी खालीलपैकी कोणती रणनीती सर्वात योग्य आहे?

--- क) आकारांची चांगली समज विकसित करण्यासाठी मुलांना भरपूर संधी दिल्या

२९)                       खालीपैकी कोणता मापन शिकवण्याचा दृष्टिकोन असू नये?

--- अ) शिक्षकाद्वारे मोजमापांची मानक एकके आणि त्यांची रूपांतरण थेट सादर करणे.

३०)                       सुरुवातीच्या टप्यात गणित शिकत असताना, मुलाकडून अशी अपेक्षा केली जात नाही?

--- क) गणिताच्या तंत्रासाठी आवश्यक असलेले संकेत समजून घेणे

३१)                       मुलाला संख्या शिकण्यापूर्वी वस्तू कामाने लावता आल्या पाहिजेत, कारण क्रमवारी म्हणजे ...

---- अ) क्रमाने ठेवण्याशी संबंधित किंवा संख्या क्रमाने लावणे.

३२)                       काही समान वैशिष्टे असलेल्या गोष्टी एकत्र ठेवल्याने ...ची क्षमता वाढते.

---- ब) वर्गीकरण

३३)                       खालीलपैकी कोणता पायाभूत संख्याज्ञानाचा घटक नाही?

---- ड) संख्या नामे लक्षात ठेवणे..

३४)                       .....संख्या एखाद्या वस्तूच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी वापरल्या जातात तेंवा त्यांची विशिष्ट क्रमाने मांडणी केली जाते.

----- ड) क्रमवारी

३५)                       खालीलपैकी कोणते सत्य नाही ?

---- क) सर्व आयत समांतर भूज चौकोन आहेत.

३६)                       सबटायझिंग म्हणजे काय?

--- ड) वस्तूंची संख्या, फक्त बघून आणि प्रत्येक वस्तूची प्रत्यक्षात मोजणी न करता

३७)                       शालापूर्व (प्री स्कूल) शिक्षकांनी खालीलपैकी काय टाळावे

--- क) मुलांना संख्या समजण्यापूर्वी संख्या लिहायला सांगणे

३८)                       खालीलपैकी कोणती पायाभूत संख्याज्ञान कौशल्य वाढवण्यासाठी अध्यापनशास्त्रींय प्रक्रिया नाही ?

--- ड) बरेच सराव प्रश्न देणे.

३९)                       खालीलापिकी कोणती गणितीय प्रक्रिया नाही ?

--- क) घोकंपट्टी .

४०)                       शून्य हि संकल्पना खालीलपैकी कोणत्या क्रियेद्वारे उत्तम प्रकारे मांडली जाऊ शकते ?

--- अ) वजाबाकी

 

18 comments:

 1. धन्यवाद कर्पे सर

  ReplyDelete
 2. खूपच छान 👌👌👍👍

  ReplyDelete
 3. धन्यवाद सर🙏

  ReplyDelete
 4. thank you...💐..Sir

  ReplyDelete

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...