7 वा वेतन आयोग 5रा हप्ता

 

7 वा वेतन आयोग 5 वा हप्ता माहे जून 2024 च्या वेतनसोबत देण्याबाबत GR दिनांक 20 जून 2024


7वा वेतन आयोग 3रा हप्ता GR डाउनलोड करा
4 comments:

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...