निष्ठा मोड्युल 12 (उत्तरसूची)

 निष्ठा प्रशिक्षण ३.० मोड्यूल क्र. १२ उत्तरसूची पायाभूत स्तरावर खेळणी आधारित अध्यापन शास्त्रनिष्ठा प्रशिक्षण 3.0 
 उत्तरसूचीमोड्यूल क्र.१२


पायाभूत स्तरावर खेळणी आधारित अध्यापन शास्त्र 

१ ) ढिंगली खेळणी या नावाने ओळखली जाते .

क ) कापसी बाहुल्या 
२ ) खालीलपैकी कोणते पारंपारिक जोडणीद्वारे खेळणी ( Bulding Toys ) आहे ते ओळखा .

ब ) जिगसॉ पझल 

३ ) स्वयंपाक घरातील खेळण्यांच्या ( भातुकली ) संदर्भात खालीलपैकी कोणता पर्याय योग्य नाही 

ड ) स्वयंपाक घरातील खेळणी आत्मनिरीक्षण करण्यास मदत करतात  

४ ) शैक्षणिक मदतीच्या संदर्भाने खेळण्याच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान खरे आहे  

ड ) खेळण्यासोबत खेळल्याने लहान मुलांमध्ये महत्वाची कौशल्ये 
५ ) भारतीय /स्वदेशी खेळणी कशापासून बनतात 

क ) स्थानिक अल्पमोली साहित्य 
६ ) खालीलपैकी कोणता खेळ लोकप्रिय पारंपारिक भारतीय खेळ नाही 

ड ) क्रिकेट 
७ ) परीदर्शी ( कॅलीडोस्कोप ) कशाचा बनलेला असतो 

अ ) पुठ्ठा , काचेचा तुकडा व काही यादृच्छिक चित्रे 

८ ) तंत्रज्ञान आधारित ( Tech Aid ) खेळण्याद्वारे ............. 

ड ) शिकणे आनंददायक बनविते 
९ ) कोणत्या वयात मुले रचनावादी / सुव्यवस्थित पद्धतीने इतरांसोबत खेळण्याची त्यांची इच्छा दर्शवू लागतात ? 

क ) ६ ते ८ वर्ष 

१० ) लहान मुलांसाठी तयार केलेल्या केंद्रांमध्ये हे असावे 

ड ) खेळणी आणि वयानुरूप योग्य हाताळणी साहित्य व सामग्री 
११ ) परीदर्शी ( कॅलीडोस्कोप ) हे समज विकसित करण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे  

ड ) परावर्तन व अपवर्तनाच्या वैज्ञानिक संकल्पना 
१२ ) मुलांना वर्गात त्यांच्या सोबत आणण्याची परवानगी असावी 

ड ) गॅझेटस 
१३ ) पायाभूत स्तरावर खेळणी आधारित अध्यापन शास्त्राचा उद्देश आहे 

क ) लहान पणापासूनच अनुभवात्मक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 
१४ ) D-I-Y चे विस्तारित रूप आहे 

ब ) डू- इट- युअरसेल्फ 
१५ ) मुलांसाठी खेळणी निवडण्यासाठी खालीलपैकी कोणता मार्गदर्शक निकष असावा 

क ) खेळणी मुलांच्या वयासाठी योग्य असावीत 
१६ ) रिंग सेट पझल्स च्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ? रिंग सेट कोडे 

ड ) काचेचे बनलेले असते 
१७ ) खालील खेळणी व शैक्षणिक खेळाचे साहित्य असू नये 

ब ) सांस्कृतिक दृष्ट्या असंबद्ध  
१८ ) खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे 

ब ) खेळणी मुलांना स्वताबद्दल आणि त्यांच्या सभोवतालच्या जगाबद्दल 
१९ ) खालीलपैकी कोणता खेळ तंत्रज्ञानावर आधारित आहे ?

ड ) व्हिडीओ गेम 
२० ) लहान मुलांची भाषा आणि संवाद कौशल्य वाढवण्यासाठी खेळण्यातील टेलिफोन ( Toy Telephone ) व बोलकी पुस्तके ( Talking Books ) ही ........... ची काही उदाहरणे आहेत 

क ) डिजिटल खेळणी 
२१ ) कोणत्या स्तरावर खेळण्याद्वारे शिकणे सर्वात जास्त आवश्यक आहे 

अ ) पायाभूत व पूर्वतयारीचा टप्पा 
२२ ) पायाभूत स्तरावर खेळ आधारित , कृती/ आधारित दृष्टीकोन अमलात आणण्यासाठी आवश्यक घटक कोणता आहे 

ब ) मुलांसाठी अनुकूल वातावरण 
२३ ) खालीपैकी कोणता सक्रीय शारीरिक खेळ नाही 

ब ) संगणकीय खेळ 
२४ ) कोणत्या क्षेत्रांतर्गत , किचन सेट ठेवला पाहिजे 

अ ) नाट्यक्षेत्र
२५ ) गुजरातमधील ' किचन भांड्यांचा सेट ' या खेळण्याला खालीलपैकी कोणते नाव लोकप्रिय आहे  

ब ) रसोई 
२६ ) स्वदेशी खेळण्यांच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही  

क ) स्वदेशी खेळणी सहजासहजी मिळत नाहीत 
२७ ) भारतीय / स्वदेशी खेळणी मुलांना कशाशी जोडतात ? 

अ ) संस्कृती 
२८ ) मुलांना ............ वस्तू आवडतात कारण ते जिज्ञासू आणि स्वभावाने शिकण्यास उत्सुक असतात 

ब ) हाताळायला 
२९ ) खालीलपैकी कोणते गुजरातचे प्रसिध्द खेळणे आहे 

ड ) ढिंगली बाहुल्या 
३० ) खालीपैकी कोणती D-I-Y कल्पना नाही ? 

ब ) बाजारातून खेळण्यांचे विमान विकत घेणे आणि खेळणी केंद्रात 
३१ ) मुलांसाठी खेळण्याचे साहित्य / खेळणी निवडताना खालीलपैकी कोणता विचार केला जाऊ नये ? 

क ) मुलांची आर्थिक स्थिती 
32 ) रिंग सेट पझल या खालीलपैकी कोणती संकल्पना शिकण्यास मदत करतात 

अ ) क्रमवारीता
३३ ) कोणत्या वयोगटापासून खेळणी आधारित अध्यापन शास्त्र सुरु केले पाहिजे ? 

ब ) २-३ वर्ष 
३४ ) मुलांनी लहान गटात शांतपणे खेळ खेळावा याकरिता खालीलपैकी कोणती कल्पना चांगली मानली जाते ? 

अ ) खेळणी क्षेत्र तयार करणे 
35 ) पायाभूत स्तरावरील विद्यार्थी केंद्रित वर्गात कोणता दृष्टीकोन महत्वपूर्ण आहे ?

ब ) खेळ आधारित ,खेळणी आधारित , बाल केंद्रित दृष्टीकोन 
३६ ) खेळण्यांचा इतिहास ............... पासून आहे 

क ) सिंधू खोऱ्याचा कालखंड 
३७ ) खेळणे भाषा व विचारांच्या विकासासाठी उपयुक्त आहे हे कोन म्हणले ? 

क ) हॉवर्ड गार्डनर 
३८ ) D-I-Y खेळणी मुलांना खालीलपैकी कोणत्या कौशल्यास आव्हान देत नाहीत 

ड ) अध्यात्मिक कौशल्य 
३९ ) लहान मुलांना खेळणी खालील करिता मदत करतात ? 

ड ) बोधात्मक विकास
40 ) D-I-Y क्षेत्रामध्ये हे असावे 

ब ) नीटनेटके व व्यवस्थित असे साहित्याने भरलेले

3 comments:

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...