निष्ठा 2.0 लिंक्स (मराठी माध्यम)

 निष्ठा 2.0 लिंक्स (मराठी माध्यम)
इयत्ता - 9 वी ते 12 वी
मुदत - 8 एप्रिल 2022 ते 8 मे 2022

(मोड्युल क्रमांकावर टच करा.)
मोड्युल 1


मोड्युल 2


मोड्युल 3


मोड्युल 4


मोड्युल 5


मोड्युल 6


मोड्युल 7


मोड्युल 8


मोड्युल 9


मोड्युल 10


मोड्युल 11


मोड्युल 12No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...