महागाई भत्ता वाढ 1 जुलै 2022


 1 जुलै 2022 पासून महागाई भत्ता 4% ने वाढ झाली असून 34% वरून 38 % झाला आहे...जानेवारी च्या पगारात 1जुलै 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 फरक मिळणार आहे...GR डाउनलोड करा.. 👇


GR डाउनलोड करा...CLICK HERENo comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...