5वी शिष्यवृत्ती मराठी गणित उत्तरसूची

पाचवी पेपर 2👇👇👇
पाचवी पेपर 1👇👇👇आठवी पेपर 1 👇


आठवी पेपर 2 👇👇👇


संभाव्य उत्तर सूची मधील एखाद्या प्रश्नाच्या उत्तराबाबत आपणास शंका असल्यास अथवा आमचे उत्तर चूक आहे असे वाटल्यास आपण निसंकोचपणे कमेंट करावे..


प्रश्न क्रमांक, त्याचा योग्य पर्याय व स्पष्टीकरण लिहावे ही विनंती 🙏🏻🙏🏻

3 comments:

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...