महागाई वाढ..1 जुलै 2023 पासून


खालील निळ्या अक्षरावर टच करा 👇👇👇

महागाई भत्ता वाढ व फरक पहा

~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~

GR पहा 👇👇👇


No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...