महागाई भत्ता वाढ..1 जुलै 2024 पासूनमाहे जुलै 2024 पासून महागाई भत्ता 46% वरून 50% वाढ 


👇🏻1जानेवारी 2024 पासूनचा फरक मिळणार जुलै 2024 च्या वेतना सोबत 


पत्र खालील निळ्या अक्षरावर टच करा 👇👇👇

महागाई भत्ता वाढ व फरक पहा

~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~

GR पहा 👇👇👇


No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...