शिक्षक मंच सातारा टेस्ट क्र.11

 शिक्षक मंच सातारा टेस्ट क्र.11


इयत्ता - पहिली

CLICK HERE


इयत्ता - दुसरी

CLICK HERE


इयत्ता - तिसरी

CLICK HERE


इयत्ता - चौथी

CLICK HERE


इयत्ता - पाचवी

CLICK HERE


इयत्ता - सहावी

CLICK HERE


इयत्ता - सातवी

CLICK HERE


इयत्ता - आठवी

CLICK HERE


🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️


*श्रीम.ज्योती कदम* 

*सौ. सविता बारंगळे* 

*सौ.सुवर्णा साळवी*

*सौ. दुर्गा गोरे*

*सौ. सुजाता ढेबे* 

*सौ. अंजली गोडसे*

*सौ. जयश्री क्षीरसागर* 

*सौ. सुरेखा कुंभार*

*सौ.मनिषा रामुगडे*

*सौ अरुणा भोसले*

*सौ.वर्षा काटवटे* 

*सौ. संध्या घोरपडे*

*श्रीम. लीना पोटे*

*श्री.अविनाश कर्पे

*श्री नंदकुमार केंजळे*

*श्री प्रवीण क्षीरसागर* 

*श्री .गणेश टेंबरे*

*श्री विशाल बडे*

*श्री. संदीप गुळवे*

*श्री राजेश पाटील*

*श्री शंकर रामुगडे*

*श्री राम चाळकापुरे*

आणि

*श्री प्रदिप कुंभार*


*࿇══━━━━✥◈✥━━━━══ ࿇*

No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...