शिक्षक मंच सातारा टेस्ट क्र.06

 शिक्षक मंच सातारा टेस्ट क्र.06इयत्ता - पहिली


CLICK HEREइयत्ता - दुसरी


CLICK HERE
इयत्ता - तिसरी


CLICK HERE
इयत्ता - चौथी


CLICK HERE
इयत्ता - पाचवी


CLICK HERE
इयत्ता - सहावी


CLICK HERE
इयत्ता - सातवी


CLICK HEREइयत्ता - आठवी


CLICK HERE

🖥️ *शिक्षक मंच सातारा* 🖥️


*श्रीम.ज्योती कदम* 


*सौ. सविता बारंगळे* 


*सौ.सुवर्णा साळवी*


*सौ. दुर्गा गोरे*


*सौ. सुजाता ढेबे* 


*सौ. अंजली गोडसे*


*सौ. जयश्री क्षीरसागर* 


*सौ. सुरेखा कुंभार*


*सौ.मनिषा रामुगडे*


*सौ अरुणा भोसले*


*सौ.वर्षा काटवटे* 


*सौ. संध्या घोरपडे*


*श्रीम. लीना पोटे*


*श्री.अविनाश कर्पे*


*श्री नंदकुमार केंजळे*


*श्री प्रवीण क्षीरसागर*


*श्री .गणेश टेंबरे*


*श्री विशाल बडे*


*श्री संदीप गुळवे*


*श्री राजेश पाटील*


*श्री शंकर रामुगडे*


*श्री राम चाळकापुरे*


आणि


*श्री प्रदिप कुंभार*
 
*࿇══━━━━✥◈✥━━━━══ ࿇*
*༺☬꧁*🇸Ⓜ🇸 *꧂☬༻*

No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...