नवीन बदली धोरणनवीन शिक्षक भरती करताना जिल्हा बदलून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाताना आंतरजिल्हा बदली करता येणार नाही..रीतसर राजीनामा देऊन नवीन जिल्ह्यात परत परीक्षेतून भरती होता येणार...
No comments:

Post a Comment

तुमच्या बहुमूल्य प्रतिक्रियेसाठी आभारी आहे. धन्यवाद...